Rồng Bạch Kim Pro - Soi Cầu Chốt Số Miễn Phí Hôm Nay
s9
Xổ số Miền Trung thứ 5 ngày 13/6/2024
Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8
32
70
59
G.7
655
683
223
G.6
6342
0448
6202
6647
0593
8352
5053
0045
2950
G.5
7141
7130
1232
G.4
23089
62436
21031
07927
96222
61079
01714
10260
99781
07493
26615
58886
51426
86473
11815
04168
05264
04864
51517
01231
00965
G.3
08921
28777
47466
45625
90322
38691
G.2
37098
04855
72395
G.1
99204
37000
22050
ĐB
866431
106727
289941
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 02, 04 00
1 14 15 15, 17
2 21, 22, 27 25, 26, 27 22, 23
3 31(2), 32, 36 30 31, 32
4 41, 42, 48 47 41, 45
5 55 52, 55 50(2), 53, 59
6 60, 66 64(2), 65, 68
7 77, 79 70, 73
8 89 81, 83, 86
9 98 93(2) 91, 95
XSMT thứ 5 ngày 6/6/2024
Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8
66
53
40
G.7
851
990
692
G.6
7392
9523
1698
4086
2953
6625
7440
9950
4115
G.5
4302
1128
7085
G.4
53119
22969
65963
29968
39687
75973
80658
93551
40246
31750
40031
20434
22726
36554
11894
95565
69818
02596
32228
37013
79139
G.3
59842
69307
81924
34899
09718
81075
G.2
45036
52675
26596
G.1
37126
22060
86356
ĐB
609435
033997
574749
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 02, 07
1 19 13, 15, 18(2)
2 23, 26 24, 25, 26, 28 28
3 35, 36 31, 34 39
4 42 46 40(2), 49
5 51, 58 50, 51, 53(2), 54 50, 56
6 63, 66, 68, 69 60 65
7 73 75 75
8 87 86 85
9 92, 98 90, 97, 99 92, 94, 96(2)
XSMT thứ 5 ngày 30/5/2024
Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8
43
58
01
G.7
908
321
151
G.6
9865
5283
6960
9291
0270
1862
5608
7774
6502
G.5
6822
1589
6041
G.4
36001
06062
56804
77846
63843
10965
83734
64552
28620
74029
63065
48133
13244
09830
80342
13395
13625
61962
13382
11466
57550
G.3
79868
30470
12231
97185
53572
73770
G.2
70133
02029
78893
G.1
46203
41291
94252
ĐB
109868
929844
791206
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 01, 03, 04, 08 01, 02, 06, 08
1
2 22 20, 21, 29(2) 25
3 33, 34 30, 31, 33
4 43(2), 46 44(2) 41, 42
5 52, 58 50, 51, 52
6 60, 62, 65(2), 68(2) 62, 65 62, 66
7 70 70 70, 72, 74
8 83 85, 89 82
9 91(2) 93, 95
XSMT thứ 5 ngày 23/5/2024
Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8
52
43
08
G.7
814
465
954
G.6
2985
9681
9431
6296
2806
8918
2997
0888
7340
G.5
6578
0892
1862
G.4
56586
31309
27709
97043
68173
32473
42717
98001
71124
94815
08705
93489
85973
32663
92594
30420
51114
98332
45629
40880
11289
G.3
48938
81618
87663
27331
34039
62519
G.2
63991
84043
44011
G.1
46247
83963
65927
ĐB
725475
052696
193859
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 09(2) 01, 05, 06 08
1 14, 17, 18 15, 18 11, 14, 19
2 24 20, 27, 29
3 31, 38 31 32, 39
4 43, 47 43(2) 40
5 52 54, 59
6 63(3), 65 62
7 73(2), 75, 78 73
8 81, 85, 86 89 80, 88, 89
9 91 92, 96(2) 94, 97
XSMT thứ 5 ngày 16/5/2024
Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8
56
53
33
G.7
356
868
001
G.6
5523
8800
4872
9249
8649
5274
4315
6049
7073
G.5
6066
1492
6363
G.4
00875
72944
15426
45424
37476
63152
80669
34502
13226
60662
35486
00492
29885
61608
15651
23472
18971
32059
74188
16948
72413
G.3
79283
03641
61783
14335
98484
00370
G.2
18448
71855
91501
G.1
58606
37910
29794
ĐB
229333
843919
810920
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 00, 06 02, 08 01(2)
1 10, 19 13, 15
2 23, 24, 26 26 20
3 33 35 33
4 41, 44, 48 49(2) 48, 49
5 52, 56(2) 53, 55 51, 59
6 66, 69 62, 68 63
7 72, 75, 76 74 70, 71, 72, 73
8 83 83, 85, 86 84, 88
9 92(2) 94
XSMT thứ 5 ngày 9/5/2024
Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8
37
14
96
G.7
833
527
110
G.6
9910
0909
0857
5404
1700
1800
2414
7327
1503
G.5
3793
6803
4986
G.4
24812
01274
56360
16754
69700
66163
34906
12815
16997
12581
53627
67846
92492
23085
14351
50162
07428
52648
43297
22802
60751
G.3
88414
02186
51368
54267
61611
65958
G.2
23277
28471
94889
G.1
88904
90900
57925
ĐB
051442
592069
827848
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 00, 04, 06, 09 00(3), 03, 04 02, 03
1 10, 12, 14 14, 15 10, 11, 14
2 27(2) 25, 27, 28
3 33, 37
4 42 46 48(2)
5 54, 57 51(2), 58
6 60, 63 67, 68, 69 62
7 74, 77 71
8 86 81, 85 86, 89
9 93 92, 97 96, 97
XSMT thứ 5 ngày 2/5/2024
Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8
09
65
67
G.7
676
854
332
G.6
7250
9879
7905
3404
8229
7849
7553
1976
2454
G.5
3343
3717
8080
G.4
77545
11881
23755
57082
84392
85735
37917
14340
06017
72466
10623
52914
21495
97732
78932
97133
64538
42081
62205
43327
89854
G.3
62689
36338
34937
44138
07877
52130
G.2
93687
78617
68536
G.1
60719
68060
04420
ĐB
517422
249510
896991
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 05, 09 04 05
1 17, 19 10, 14, 17(3)
2 22 23, 29 20, 27
3 35, 38 32, 37, 38 30, 32(2), 33, 36, 38
4 43, 45 40, 49
5 50, 55 54 53, 54(2)
6 60, 65, 66 67
7 76, 79 76, 77
8 81, 82, 87, 89 80, 81
9 92 95 91
XSMT thứ 5 ngày 25/4/2024
Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8
98
81
60
G.7
288
707
081
G.6
5186
3211
7358
0986
2003
4671
0371
7029
2408
G.5
4623
3792
8675
G.4
62990
97757
43117
51659
47174
19987
20573
69064
61452
76676
47680
76922
32246
52555
28386
84177
24486
48035
39148
15875
77248
G.3
07704
72501
45842
03050
51223
05852
G.2
94393
41964
37937
G.1
16539
15447
10558
ĐB
288648
137522
126179
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 01, 04 03, 07 08
1 11, 17
2 23 22(2) 23, 29
3 39 35, 37
4 48 42, 46, 47 48(2)
5 57, 58, 59 50, 52, 55 52, 58
6 64(2) 60
7 73, 74 71, 76 71, 75(2), 77, 79
8 86, 87, 88 80, 81, 86 81, 86(2)
9 90, 93, 98 92
XSMT thứ 5 ngày 18/4/2024
Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8
25
17
64
G.7
493
016
807
G.6
5115
3631
9334
6008
3529
6495
3078
6531
5101
G.5
9579
0246
1003
G.4
14184
36074
39297
25331
03336
60411
92149
26245
43567
92375
81332
28233
71551
86623
72415
48655
84171
65699
14118
82030
35618
G.3
43212
33240
17987
58318
47089
26564
G.2
06731
74516
70113
G.1
84329
20204
74485
ĐB
645366
559649
998654
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 04, 08 01, 03, 07
1 11, 12, 15 16(2), 17, 18 13, 15, 18(2)
2 25, 29 23, 29
3 31(3), 34, 36 32, 33 30, 31
4 40, 49 45, 46, 49
5 51 54, 55
6 66 67 64(2)
7 74, 79 75 71, 78
8 84 87 85, 89
9 93, 97 95 99
XSMT thứ 5 ngày 11/4/2024
Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8
40
50
84
G.7
178
421
612
G.6
0168
2812
0482
6841
1420
2442
3913
4239
4890
G.5
5765
9215
8816
G.4
26779
14682
33233
61033
17099
83483
16241
70438
67352
99590
10561
61055
50332
93997
69090
25712
15836
37219
14522
39031
96166
G.3
93435
53438
76751
47916
73223
32330
G.2
19714
50938
60605
G.1
09089
61314
16945
ĐB
413781
597576
833501
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 01, 05
1 12, 14 14, 15, 16 12(2), 13, 16, 19
2 20, 21 22, 23
3 33(2), 35, 38 32, 38(2) 30, 31, 36, 39
4 40, 41 41, 42 45
5 50, 51, 52, 55
6 65, 68 61 66
7 78, 79 76
8 81, 82(2), 83, 89 84
9 99 90, 97 90(2)

XSMT thứ 5 hôm nay - Xổ số Miền Trung thứ 5 miễn phí. Xem kết quả xổ số miền Trung T5 lúc 17h15 hàng ngày, KQXSMT thứ năm hôm nay chính xác nhất

XSMT thứ 5 hàng tuần

Thị trường Xổ số miền trung hiện nay phát triển mạnh mẽ hơn XSMB rất nhiều. Tại thời điểm này đang có 14 tỉnh thành tham gia kinh doanh xổ số. Lịch công bố quay thưởng KQ XSMT sẽ được chia đều từ thứ 2 đến chủ nhật.

Xổ số miền Trung T5 hàng tuần sẽ được mở thưởng với 3 đài phát hành thuộc công ty xổ số kiến thiết các tỉnh đó là Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị. Lịch mở thưởng cố định của 3 tỉnh thành này sẽ không thay đổi, luôn cố định vào thứ 5 hàng tuần.

XSMT thứ 5 tại rongbachkimpro.com 

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người chơi xổ số, hiện nay có rất nhiều chuyên trang xổ số cung cấp tra cứu kết quả xổ số miền Trung thứ 5. Trong đó phải kể đến chuyên trang xổ số rongbachkimpro.com, tại đây cung cấp KQ XSMT T5 nhanh và chính xác nhất.

Ngoài truy cập xem kết quả xổ số miền Trung thứ năm trực tuyến, người chơi xổ số có thể tra cứu qua báo đài hoặc tham gia xem kết quả trực tiếp tại trường quay thưởng của đài phát hành.

Giải thưởng khi trúng XSMT

Giá vé của XSMT đồng giá 10.000 VNĐ/tờ và Giải thưởng xổ số miền Trung áp dụng cho các tỉnh thành là giống nhau.

  • Giải Đặc Biệt: Trị giá 2 tỷ đồng
  • Giải Nhất: Trị giá 30 triệu đồng
  • Giải Nhì: Trị giá là 15 triệu đồng
  • Giải 3: Trị giá 10 triệu đồng
  • Giải 4: Trị giá 3 triệu đồng
  • Giải 5:Trị giá 1 triệu đồng
  • Giải 6: Trị giá 400 nghìn đồng
  • Giải 7: Trị giá 200 nghìn đồng
  • Giải 8: Trị giá 100 nghìn đồng

Liên hệ khi trúng giải xổ số miền Trung

Xổ số Bình Định: Số 304 Phan Bội Châu, Trần Hưng Đạo, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định.

Xổ số Quảng Bình: Số 8B Hương Giang, TP. Đồng Hới, Quảng Bình. 

Xổ số Quảng Trị: Số 2, Huyền Trân Công Chúa, P. 1, TP. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.

s9