Rồng Bạch Kim Pro - Soi Cầu Chốt Số Miễn Phí Hôm Nay
s9
Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 15/6/2024
TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
‍61
‍65
‍96
‍29
G7
‍212
‍530
‍719
‍425
G6
‍6612
7109
9046
‍2683
2170
9967
‍9470
4795
5496
‍3981
2827
3527
G5
‍3636
‍4310
‍5517
‍5593
G4
‍20335
80216
76116
78374
57299
70896
85051
‍41509
00179
49587
39711
72899
11034
15791
‍37121
33731
10247
06863
38661
74017
08698
‍98980
74857
66456
58782
28236
29771
29976
G3
‍73686
49663
‍67127
87326
‍23510
90083
‍90275
03237
G2
‍06178
‍12395
‍49255
‍80874
G1
‍25900
‍08283
‍28535
‍87087
ĐB
‍993308
‍449449
‍464697
‍097421
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 0,8,9 9
1 2,2,6,6 0,1 0,7,7,9
2 6,7 11,5,7,7,9
3 5,6 0,4 1,5 6,7
4 69 7
5 1 5 6,7
6 1,3 5,7 1,3
7 4,8 0,9 0 1,4,5,6
8 6 3,3,7 3 0,1,2,7
9 6,9 1,5,9 5,6,6,7,8 3
XSMN Thứ 7 ngày 8/6/2024
TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
‍33
‍89
‍42
‍50
G7
‍732
‍764
‍124
‍200
G6
‍9232
7652
4501
‍4397
7037
2215
‍0000
8149
5358
‍2306
8137
6155
G5
‍5342
‍8655
‍7506
‍1811
G4
‍69711
97466
05379
18298
10103
96823
55731
‍89669
32895
52727
69753
87828
30529
47163
‍56411
62265
40437
70304
93506
35464
94673
‍27498
94935
19936
01318
63810
32783
28869
G3
‍46801
73473
‍60182
82506
‍62347
90820
‍83745
85408
G2
‍37156
‍72422
‍38602
‍45879
G1
‍17601
‍31161
‍52962
‍71371
ĐB
‍409833
‍881616
‍070194
‍903513
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 1,1,1,3 6 0,2,4,6,6 0,6,8
1 1 5,6 1 0,1,3,8
2 3 2,7,8,9 0,4
3 1,2,2,3,3 7 7 5,6,7
4 2 2,7,9 5
5 2,6 3,5 8 0,5
6 6 1,3,4,9 2,4,5 9
7 3,9 3 1,9
8 2,9 3
9 8 5,74 8
XSMN Thứ 7 ngày 1/6/2024
TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
‍10
‍42
‍84
‍84
G7
‍366
‍436
‍308
‍507
G6
‍6844
5855
6197
‍0184
3203
9321
‍1422
5721
1375
‍0930
2295
8768
G5
‍4376
‍7397
‍5694
‍5848
G4
‍55409
70611
50702
20036
62480
57110
63433
‍21400
97035
08298
44819
50462
43830
99002
‍14210
04935
70780
41547
12430
87509
03839
‍46465
47526
43173
53910
24818
40739
59541
G3
‍34095
96878
‍16247
40949
‍76504
62252
‍25823
15338
G2
‍23403
‍74052
‍82255
‍38987
G1
‍71112
‍91772
‍72148
‍85680
ĐB
‍333958
‍827194
‍960451
‍470840
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 2,3,9 0,2,3 4,8,9 7
1 0,0,1,2 9 0 0,8
2 1 1,2 3,6
3 3,6 0,5,6 0,5,9 0,8,9
4 4 2,7,9 7,80,1,8
5 5,8 21,2,5
6 6 2 5,8
7 6,8 2 5 3
8 0 4 0,4 0,4,7
9 5,74,7,8 4 5
XSMN Thứ 7 ngày 25/5/2024
TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
‍56
‍28
‍29
‍54
G7
‍346
‍805
‍513
‍671
G6
‍0453
2799
3508
‍9235
4527
4503
‍7660
3103
9364
‍7508
4963
4271
G5
‍1332
‍3273
‍6119
‍5556
G4
‍23678
45681
06355
80042
69522
74957
33392
‍88242
05982
82978
45636
75486
00764
83274
‍32042
87682
55045
11938
95408
37455
34036
‍77638
22974
33516
60665
57250
60934
72217
G3
‍53620
33972
‍92004
13961
‍32071
75213
‍63472
85457
G2
‍44220
‍03502
‍41715
‍02190
G1
‍18331
‍25893
‍39687
‍76629
ĐB
‍056236
‍459577
‍840032
‍692964
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 8 2,3,4,5 3,8 8
1 3,3,5,9 6,7
2 0,0,2 7,8 9 9
3 1,2,6 5,62,6,8 4,8
4 2,6 2 2,5
5 3,5,6,7 5 0,4,6,7
6 1,4 0,4 3,4,5
7 2,8 3,4,7,8 1 1,1,2,4
8 1 2,6 2,7
9 2,9 3 0
XSMN Thứ 7 ngày 18/5/2024
TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
‍18
‍13
‍41
‍39
G7
‍644
‍294
‍288
‍518
G6
‍6977
4069
2583
‍6480
7889
2136
‍9328
7836
8780
‍6869
0462
4179
G5
‍7046
‍8528
‍5971
‍6816
G4
‍75112
69899
73261
41899
34195
83141
16416
‍67093
85438
90391
71831
57055
47553
97442
‍98110
53079
72202
33757
62234
58993
60786
‍80182
08471
99668
64861
33143
84079
37064
G3
‍50419
25948
‍44554
82810
‍80979
21314
‍60300
86797
G2
‍50566
‍26809
‍90507
‍90943
G1
‍81584
‍81964
‍70309
‍46806
ĐB
‍067456
‍779547
‍806781
‍713531
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 9 2,7,9 0,6
1 2,6,8,9 0,3 0,4 6,8
2 8 8
3 1,6,8 4,61,9
4 1,4,6,8 2,7 1 3,3
56 3,4,5 7
6 1,6,9 4 1,2,4,8,9
7 7 1,9,9 1,9,9
8 3,4 0,9 0,1,6,8 2
9 5,9,9 1,3,4 3 7
XSMN Thứ 7 ngày 11/5/2024
TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
‍63
‍96
‍65
‍25
G7
‍133
‍882
‍330
‍330
G6
‍6778
9029
0341
‍3878
7988
6237
‍2642
0213
5372
‍2567
4125
9496
G5
‍9655
‍9515
‍1005
‍8184
G4
‍93664
49006
76322
94256
40581
26258
18239
‍57791
63434
48682
28302
45733
41730
56370
‍04348
79993
35744
63885
03270
87625
25728
‍76238
00214
68249
06951
02661
02277
16242
G3
‍38619
25628
‍78859
35507
‍91177
42499
‍88761
77071
G2
‍26648
‍58289
‍45481
‍29621
G1
‍53134
‍82694
‍23992
‍31196
ĐB
‍416236
‍082275
‍490251
‍218726
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 6 2,7 5
1 9 5 3 4
2 2,8,9 5,8 1,5,5,6
3 3,4,6,9 0,3,4,7 0 0,8
4 1,8 2,4,8 2,9
5 5,6,8 91 1
6 3,4 5 1,1,7
7 8 0,5,8 0,2,7 1,7
8 1 2,2,8,9 1,5 4
9 1,4,6 2,3,9 6,6
XSMN Thứ 7 ngày 4/5/2024
TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
‍60
‍84
‍55
‍73
G7
‍696
‍590
‍714
‍261
G6
‍5406
8132
8130
‍0408
8349
9166
‍1879
4743
5134
‍3034
3324
7499
G5
‍3319
‍1177
‍1109
‍1895
G4
‍03149
73454
50400
49097
79262
34507
66844
‍29138
37495
33596
54265
83003
31405
54639
‍55764
33161
75406
94074
89014
72494
12848
‍25137
98526
77310
64973
71839
74169
55811
G3
‍00130
41719
‍15686
74968
‍49915
84990
‍44760
13019
G2
‍74106
‍99085
‍27275
‍53430
G1
‍54533
‍00367
‍94022
‍72502
ĐB
‍742011
‍856788
‍988650
‍757837
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 0,6,6,7 3,5,8 6,9 2
11,9,9 4,4,5 0,1,9
2 2 4,6
3 0,0,2,3 8,9 4 0,4,7,7,9
4 4,9 9 3,8
5 40,5
6 0,2 5,6,7,8 1,4 0,1,9
7 7 4,5,9 3,3
8 4,5,6,8
9 6,7 0,5,6 0,4 5,9

XSMN thứ 7 hàng tuần - Kết quả XSMN hôm nay - Trực tiếp kết quả Xổ Số miền Nam thứ 7 hàng tuần mới nhất. Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 hôm nay cập nhật đầy đủ, chính xác nhất.

Kết quả Xổ số Miền Nam thứ 7 hàng tuần

Kết quả xổ số Miền Nam thứ 7 hôm nay sẽ được cập nhật đầy đủ vào lúc 17h15 hàng ngày. Tại chuyên trang xổ số rongbachkimpro.com cam kết cung cấp kết quả XSMN thứ 7 nhanh và chính xác nhất hiện nay.

Xổ số khu vực miền Nam hiện có 21 tỉnh thành tham gia kinh doanh đồng lĩnh vực. Với đông đảo đài xổ số kiến thiết tham gia như hiện nay, quá trình quay thưởng sẽ được chia đều lịch quay từ từ 2 đến chủ nhật. 

Trong đó XSMN thứ 7 sẽ được quay thưởng bởi các đài xổ số kiến thiết trực thuộc các tỉnh đó là: TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An và Hậu Giang

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam nếu trúng

Tính đến thời điểm này một tờ vé số XSMN T7 được bán đồng giá 10.000đ/ tờ, tất cả mọi người chơi tham gia mua vé số đều có cơ hội trúng thưởng như nhau. Đối với xổ số miền Nam quy định mỗi tỉnh có 1 nghìn vé loại 6 chữ số và giải thưởng như sau:

  • Giải Đặc Biệt: Trị giá 2 tỷ đồng
  • Giải Nhất: Trị giá 30 triệu đồng
  • Giải Nhì: Trị giá là 15 triệu đồng
  • Giải 3: Trị giá 10 triệu đồng
  • Giải 4: Trị giá 3 triệu đồng
  • Giải 5:Trị giá 1 triệu đồng
  • Giải 6: Trị giá 400 nghìn đồng
  • Giải 7: Trị giá 200 nghìn đồng
  • Giải 8: Trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra XSMN còn nhiều giải thưởng phụ và giải khuyến khích giá trị tổng lên đến 50 triệu đồng.

Liên hệ khi trúng thưởng XSMN thứ 7

Xổ số TP.HCM: Số 77 Trần Nhân Tôn - Phường 9 - Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh

Xổ số Long An: Số 120, Tuyến tránh QL1, KP. Bình Cư 3, Phường 6, TP. Tân An, Long An

Xổ số Bình Phước: 725 QL 14, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài, Bình Phước

Xổ số Hậu Giang: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

s9